bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English

Açık Teklif Çağrıları

Başlık Hibe Miktarı Tarihleri Hibe Sağlayıcı
Fulbright Yüksek Lisans Burs Başvuruları Bir akademik yıl için 50.000 ABD Doları’na kadar burs imkanı

Son Başvuru: 8 Nisan 2020

Burs Başlangıç Dönemi: 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi

Burs Süresi: En fazla 2 akademik yıl

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu

 

https://fulbright.org.tr/

Gençten Gence-P2P Yarışması azami 1.000 Amerikan Doları 27 Aralık 2019

Genç Duruş

 

 

Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı Teklif Çağrısı en az 60 bin en fazla 150 bin Avro 28 Ocak 2020

Lider Kuruluş: Avrupa Birliği Başkanlığı

 

https://www.ab.gov.tr/51883.html

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi   20 Aralık 2019 Lider Kuruluş: Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (DİGM) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ERA-MIN-2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)”   19 Mart 2020

TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı

 

https://www.era-min.eu/node/486

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) 2019 Hibe Programı Azami tutar: EUR 5,000,000 23 Ocak 2020

EIDHR

 

https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en

EaSI Programı Kapsamında “Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler ” Konulu Teklif Çağrısı Konsorsiyumların destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 2,5 milyon Avro‘dur. Her bir proje için en az 150 bin Avro hibe desteği 31 Mart 2020

Avrupa Komisyonu

 

https://www.ab.gov.tr/46194.html

SOLAR-ERA.NET Cofund 2   29/01/2020 http://www.solar-era.net/
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı 8. Başvuru Çağrı

TOPLAM DESTEK

BÜTÇESİ 50.000.000 (AVRO)

Başvuruların son teslim tarihi 31.01.2020

http://www.tkdk.gov.tr/

 

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine)   10 Haziran 2020 Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı
EuroHPC Ortak Girişimi Proje Çağrısı   14 Şubat 2020 https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html
Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları Çağrının toplam bütçesi 376 Milyon Avro

13 Şubat 2020

3 Eylül 2020

https://ufuk2020.org.tr/tr/cagrilar/cevre-ve-ham-maddeler
Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı 250000 Avro 27.01.2020

http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr

 

Etkiniz AB Destek Programı 3.000 Avro Temmuz 2019- Temmuz 2020 dönemi https://etkiniz.eu/destekler/
Avrupa  Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısı  

Takvim:

http://www.ua.gov.tr/programlar/teklif-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1lar%C4%B1

 

http://www.ua.gov.tr/programlar/teklif-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1lar%C4%B1
KAPAT