CSD VI Teklif Çağrısı

CSD VI Teklif Çağrısı
Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem Hibe Programı (CSD VI) Teklif Çağrısı
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla 2008 yılından beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde yürütülmekte
olan “Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu” hibe programının altıncı dönemi için teklif çağrısı
yayımlandı.
Programının altıncı döneminin 2020-2021 yılları arasında uygulanması öngörülüyor. Toplam bütçesi
4.5 milyon Avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda,
Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütecekleri projeler geliştirilmesi
hedefleniyor.
Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar
amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa
geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteğisağlanıyor.
Proje başvurularının 12 Kasım 2019 – saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması
gerekmektedir.
Detaylı bilgi için:
http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65656

https://www.ab.gov.tr/51766.html

KAPAT