bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English

İklimİN Projemiz

İklimİN Projemiz
Projenin adı: İKLİMİ DEĞİL KENDİNİ DEĞİŞTİR
http://www.iklimin.org/
Projemizin genel hedefi; insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak, bilimsel kanıtlara uygun
olarak iklim değişikliğini azaltmak için küresel çabalara yerel seviyede farkındalık yaratmak için
katkıda bulunmaktır.
Projemizin özel hedefi; sera gazı emisyonu, karbon ayak izi haritaları, f-gazları ve aşırı tüketimi ile
kamu kurumları, okullar, 2 merkezi belediye ve kentin vatandaşları ile tarım ve sanayi ili olarak
Manisa’da iklim değişikliği meselesi hakkında farkındalık yaratmak.
Proje Süresi: 18 ay
Proje Uygulama Yeri: Manisa/TÜRKİYE – Palermo/ İTALYA
Proje Faaliyetleri:
Palermo ve Manisa’da iklim değişikliği farkındalık ormanı oluşturulması, yurtdışı ortağı ile karşılıklı
ziyaretler düzenleyerek iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların Avrupa boyutunda
incelenmesi
Manisa ili kamu kurum ve kuruluşları ve yerel belediyelerde karbon ayak izi haritaları oluşturulması
ve kamu çalışanlarının bilinçlendirilmesi
Yerel medyada 10 canlı TV programı ve radyo programının yapılması ve yerel gazetede 10
makalenin yayımlanması

10 ilköğretim ve/veya ortaokulunda öğrencilere iklim değişikliği konusunda bilgilendirme yapılması,
iklim değişikliği konusunda afiş yarışmasının yapılması, yılsonunda okullarda iklim değişikliği günleri
düzenleyerek tüm projelerin halka açık olarak sergilenmesi ve en başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
Öğrenciler ile birlikte iklim değişikliği günlerinde sokak gösterinin ve şovlarının düzenlenmesi
İklim değişikliğine bağlı olarak Eko verimlilik ve yeşil üretim ve insan kaynaklı iklim değişikliği konulu
2 panelin düzenlenmesi
Manisa – İstanbul, Manisa- Ankara yol güzergahları üzerinde totemlere, şehir içindeki billboardlara,
dev ekranlara, otobüs duraklarına, raketlere proje hakkında bilgilendirici reklam çalışmalarının
yapılması
Proje sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçları içeren iklim değişikliği farkındalık çalışma kitapçığının
hazırlanması, 80 İl Valiliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, kütüphanelere gönderilmesinin
sağlanması

KAPAT