bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English

KA2 Yetişkin Eğitimi Projemiz

KA2 Yetişkin Eğitimi Projemiz
“Engelim Cinselliğime Engel Değil”
BİLGİ NOTU
Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından projelendirilen “Yenilik ve İyi
Uygulamaların Değişimi için İşbirliği” “KA204 – Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar”
başlığında başvurusu yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Ulusal ajansı tarafından kabul edilen projemizin
ayrıntıları aşağıdaki gibidir.
Proje Adı: My Disability Is Not Obstacle For My Sexuality, (Engelim Cinselliğime Engel Değil)
Proje Referans Numarası: 2019-1-TR01-KA204-077450
Hibe Başvurucusu: Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Hibe Eş-faydalanıcı/ları: Manisa Valiligi, Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Öğretmen Şükran
Bilginer Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe, ARDA Beratung & Bildung – GmbH (Almanya),
International Institute Of Applied Psychology And Human Sciences Associazione Culturale (İtalya),
VsI Socialiniu inovaciju centras (Litvanya), WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Polonya)
Süre: 24 ay, 17-11-2019/ 16-11-2021 Bütçe: 206475.00 Avro
Projemizin genel hedefi; Tüm ilçelerde bulunan toplam 3.204 engelli öğrencinin cinsel gelişimleriyle
ilgili yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeleri amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılması
amaçlanmaktadır.
Projemizin özel hedefi;
Manisa İlindeki Özel Gereksinimli Bireylerin;

Kendi bedenini ve özelliklerini tanıması,
Kendine güvenlerinin artması,
Bedenlerine karşı sorumluluklarını öğrenmesi,
Ergenlik döneminde bedensel değişiklikler konusunda bilgi sahibi oldukları zaman bedeni ile ilgili
farklılaşmalarını daha çabuk kabullenebilmeleri,
Cinsellik hakkında doğru bilgi edinerek, cinsellik hakkında duyduğu yanlış bilgileri reddedebilmeleri,
Çevrelerinden gelebilecek uygunsuz teklifler ve baskılara direnmede daha başarılı olabilmeleri,
Cinsel istismara karşı koyabilme konusunda bilgilendirilerek özellikle engellilere yönelik istismar
olaylarının azalması,
Cinsel kimlik oluşumunu sağlıklı biçimde tamamlayıp karşı cinsi tanıyarak kendi bedenlerine ve karşı
cinse saygı duymayı öğrenebilmeleri,
Toplum içinde sosyal ortamlarda nasıl davranması gerektiği öğrenilmesi sonucu topluma ve sosyal
yaşama uyumun kolaylaşması,
Sosyal becerilerin artması,
Haklarını koruma/savunma becerilerinin gelişmesi,
Vücut bakımı ve hijyenini öğrenebilmeleri,
Kendi cinselliği ile ilgili daha fazla sorumluluk alma yeterliğini kazanabilmeleri,
Cinsel istismara maruz kalma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ya da hamile kalma
riskinin en aza inmesi,
Cinselliğini ifade etmek üzere daha kabul edilebilir davranış geliştirme ve uygun olmayan
davranışları azaltmayı sağlanması,
Cinsel eğitimi zamanında ve sağlıklı bir şekilde öğrenerek eğitim kurumundaki eğitim öğretim
ortamından sağlıkla faydalanabilmeleri,
Eğitim kurumunda aldığı tüm eğitimlerin yaşamında etkin bir şekilde kullanabilmeleri,
Cinsel eğitim almış engelli bireylerin diğer bireylerle iletişimlerinin olumlu etkilenmesi,
Cinsel gelişimi hakkında doğru ve erken eğitim alan ailelerin duygusal durumlarının daha sağlıklı
olması,
Cinsel eğitim almış engelli bireylerin okul sonrasındaki iş ve sosyal yaşamına daha kolay adapte
olabilmeleri ve uyum sağlayabilmeleri,
Cinsel eğitim almış zihinsel engelli bireylerin okul sonrasındaki iş yaşamında daha yüksek
performans gösterebilmeleri,
Cinsel eğitim bireyin olumlu bir kişilik kavramı geliştirmesini sağlaması amaçlanmaktadır.
Proje Özeti
Üniversitelerin Özel eğitim Öğretmenliği Bölümlerinde Engellilerin Cinsel Eğitimine ilişkin ders
bulunmamaktadır. Sadece Anadolu Üniversitesi’nde 2 kredilik seçmeli program bulunmaktadır.

Dolayısıyla Özel Eğitim Öğretmenleri, engellilerin cinsel eğitimine ilişkin akademik bir eğitimi
almamaktadırlar. Tüm ilçelerde bulunan toplam 3.204 engelli öğrencinin cinsel gelişimleriyle ilgili
yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeleri amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılması
amaçlanmaktadır. Gelişimin bir parçası olarak cinsel değişim ve gelişimler de özellikle ergenlik
dönemine geçişle birlikte kendini göstermektedir. Kurumumuza başvuruda bulunulan ergen zihinsel
engelli bireylerin gerek aileleri tarafından bize aktarılan, gerekse tanılama sürecinde zaman zaman
bizlerin gözlemlediği toplumsal hayatlarında katıldıkları sosyal etkinlikler ve ev yaşamlarında görülen
cinsel sorunlar dikkati çekmektedir. Ergen zihinsel engelli bireylerde özel bölge kavramının tam olarak
oturmamış olması, toplumsal ortamlarda özel bölgelerine dokunma ya da başkalarına izinsiz
dokunma, uygunsuz söylemlerde bulunma gibi durumlarla sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunun
yanında bu davranışların özel eğitimli bireyleri istismara daha açık hale getirmesi başka önemli
tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır. Biz eğitimcilerin böyle durumlarda engelli bireyi ve ailesini doğru
bilgilendirmek ve yönlendirmek için yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip olmayışımız yaşanılan
sorunların çözümünde yetersiz kalınmasına yol açmaktadır. Bu nedenle bu proje ile amaçlanan, özel
eğitimli bireylerde tanılama ile sürecin başında bulunan kurumumuzda görev yapan eğitimcilerin
ergenlik dönemindeki engelli bireylerin cinsel eğitimi konusunda eğitilerek hem diğer alan
çalışanlarının hem de veli ve öğrencilerin bu alandaki bilgi eksikliklerini ve ihtiyaçlarını
karşılayabilmektir.
Projeye katılan Rehberlik ve Özel eğitim öğretmenlerimiz AB saha ziyareti ve çalışmaları sonrasında il
genelinde özel eğitim alanında eğitim ve öğretim veren özel eğitim okullarında ve eş değer
kurumlarımız olan merkez ilçe dışındaki diğer rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim seminerleri
planlayacak, örnek faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Bu anlamda hem mesleki hem kişisel
gelişimlerine katkı sağlayacaklardır. Yapılacak çalışmalarla gerek öğrenci ve veliler gerekse
öğretmenler düzeyinde değişim hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu yolla uygulamaların yapılacağı
eğitim kurumlarındaki değişim ve gelişim diğer kurumlara da örnek oluşturacaktır.

KAPAT