Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Teklif Çağrısı

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Teklif Çağrısı
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında Üçüncü Dönem
Başlıyor!
Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının,
karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik
projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen
kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.
Proje başvurularının 17 Eylül 2019 – saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması
gerekmektedir.
Ayrıntılar ve hibe dokümanları için https://www.ab.gov.tr/51722.html

KAPAT