Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Teknik Destek Projesi

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 6 Nisan
2018 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Avrupa
Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse etmiş olduğu projenin amacı, Türkiye’nin
AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyin idari kapasitesini güçlendirerek, bu süreçte Türkiye’deki ve
AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı
köprüler kurmaktır.

Proje faaliyetleri arasında yerel yönetimlerin “Şehir Eşleştirme” ve “AB Müktesebatı” ile ilgili
konularda bilgi düzeyinin kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla arttırılması da bulunmaktadır.
Bu kapsamda 5-8 Kasım 2019 tarihleri arasında “AB Müktesebatı” konulu bir kapasite geliştirme
eğitimi düzenlenecektir. Eğitimler; Valilik, Kaymakamlık, Belediye, İl Özel İdaresi ve yerel yönetim
birliklerinde görevli katılımcıların başvurusuna açık olacaktır. Şehir dışından eğitimlere katılacak
personelin şehirlerarası ulaşım giderleri (uçak, tren veya otobüs bilet ücretleri) ve eğitim süresince
konaklama masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.
Eğitim için toplam katılımcı sayısı 50 ile sınırlıdır. Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde tüm
talepler değerlendirilecek ve proje bütçe olanakları çerçevesinde katılımcılara dair nihai karar
verilecektir. Nihai katılımcıların belirlenmesinden sonra kişilere bilgi verilecektir.
AB Müktesebatı alanında düzenlenecek eğitime başvuru için buraya tıklayınız.
İletişim için: twin@towntwinning.org

KAPAT