bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English

Let The Hopes Blossom

 2015-1-TR01-KA204-022124 sözleşme numarası ile Manisa Valiliği Koordinatörlüğünde başlayan, Manisa Rehberlik Araştırma Merkezi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün yerel ortak, İngiltere’den BUCKS, Avusturya’dan BEST, Portekiz’den AEVA, İtalya’dan CEIPES kurumlarının yer aldığı uluslararası ortaklık ile “Erken Okul Terki ve Çocuk Suçluğu” konusunda Stratejik Ortaklık çalışması Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın 163.864,00 € finansmanı ile tamamlanmıştır.  

Proje Adı: Let The Hopes Blossom, (Umutlar Çiçek Açsın)  

Proje Referans Numarası: 2015-1-TR01-KA204-022124  

Hibe Başvurucusu: Manisa Valiliği  

Hibe Eş-faydalanıcı/ları: Manisa Rehberlik Araştırma Merkezi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün yerel ortak, İngiltere’den BUCKS, Avusturya’dan BEST, Portekiz’den AEVA, İtalya’dan CEIPES  

Süre: 24 ay, 01.12.2015 – 30.11.2017  Bütçe: 163.864,00 €

Projemizin genel hedefi; “Erken Okul Terki ve Çocuk Suçluğu” konusunda Stratejik Ortaklık çalışması  Projemizin özel hedefi;  3 fikri çıktı oluşturulmuştur. Yenilikçi bir yaklaşım ile projenin teması olan Erken Okul Terki ve Çocuk Suçluluğu konusunda bir metodoloji geliştirilmiştir. Geliştirilen metodolojiye bağlı olarak yetişkin eğitimi kapsayan bir müfredat hazırlanmıştır.  Proje Özeti  Projemiz okuldan erken ayrılmayı önleyici önlemleri geliştirmek için temel yetkinlikleri sağlamayı amaçlamaktadır; Suç işleyenlerin riskini azaltmak; iyi bir iş bulmak ve sosyal hayata entegre etmek için yeterli nitelik kazanmaları için onları eğitimlerine veya mesleki eğitimlerine geri yönlendirmek; bunları ele almak için yeni bir ortak metodoloji geliştirmek; Bu yeni metodoloji ve uygulamaları içeren bir e-eğitim kursu hazırlamak; bu çocuklarla ilgilenen yetişkinleri eğitmek ve bunun sonucu olarak okuldan erken ve çocuk suçluluğunu 2020 yılına kadar okulu terk etme oranlarının% 10’un altına düşürülmesine katkıda bulunmaktır.

KAPAT