bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English

TARZAN; Young Environmental Activists

Proje Adı: TARZAN; Young Environmental Activists (Genç Çevreci Aktivistler)

Proje Referans Numarası: 2019-2-TR01-KA105-078573

Proje Hibesi: 12.900,00 Avro

Hibe Başvurucusu: Manisa Valiliği

Proje Ortakları: INTERSIC (INTERNATIONAL SOCIAL INNOVATION CENTRE) (Yunanistan), Sustainable Vibes (İtalya), ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA (Romanya), Unique projects (Litvanya), AYUNTAMIENTO DE 0ALZIRA (İspanya)

Proje Özeti

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yazılan ve başvurulan “TARZAN-Genç Çevreci Aktivistler” “KA105 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği- Gençlik Değişimleri” başlığında başvurusu yapılan Türkiye  Ulusal ajansı tarafından kabul edilen projemizin özeti ve ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

Projemiz, gençlik çalışanları arasında toplumdaki finansal okuryazarlığa odaklanan bir projedir. Gelecek nesli mali işlerini yönetmek için hazırlamak için toplumla birlikte sorumluluk alınması sağlanmaktadır.

Modern dünyada tüm ülkelerin karşılaştığı, en büyük ve ortak sorunlardan biri olan iklim değişikliği fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, hızlı nüfus artışı, enerji üretimi, ormansızlaşma, teknoloji kullanımının ve bunlara bağlı olarak enerji tüketimi artması gibi etkiler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle, atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma ile de iklim değişikliği tanımlanmaktadır.  

Proje etkinliklerimize bakıldığında, her bir etkinlik günü için belirlenmiş temalar bulunmaktadır.

Birinci Gün Teması: Doğacı Aktivist Kahramanlar

Bu günün temasına göre yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:

 • Gençlerin kurum tanıtımı; kurumlarının iklim değişikliği ve çevre korunması ile ilgili yaptığı çalışmalar.
 • Gençlerin ülke tanıtımı; ülkelerinin iklim değişikliği ve çevre korunması ile ilgili yaptığı çalışmalar.
 • Konu ile ilgili hareketlilik öncesi hazırladıkları ülke raporlarının sunumu.
 • Gençlerin çevre/doğa için çalışmış yada çalışan yerel/ulusal kahramanlarının tanıtımı
 • Manisa ilimizde yaşamış olan Manisa Tarzanı yerel kahramanının tanıtımı

İkinci Gün Teması: Bitki örtüsü ve Ekolojik Sistemler

Bu günün temasına göre yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:

 • Manisa Spil dağındaki ekolojik sistemlerin ve endemik türlerin treking route lar ile incelenmesi
 • Uzmanlardan destek alınacaktır.

Üçüncü Gün Teması: Su, Hava ve Doğa Mirasları

 • Manisa UNESCO Kula Jeoparkı, müzesi ve çevresindeki doğal miraslar üzerinde çalışmalar
 • yapılacaktır.
 • Ayrıca Salihli İlçemizdeki doğal güzelliklere yeinde gözlem yapılacaktır

Dördüncü Gün Teması: İnsan Davranışlarının Doğa Üzerindeki Etkisi

 • Uzmanlar desteği ile masa başı çalışması yapılacak
 • Doğacı Aktivist Kahraman Gençlerimiz konumuz ile ilgili ortak bildiri oluşturulacak

Beşinci Gün Teması: Doğaya Sahip Çıkalım

 • Manisa İlindeki Politika yapıcılar ile görüşülecek, bildiri sunulacak
 • Manisa halkına bilinç ve farkındalık aktiviteleri ile bildiriler sunulacak
KAPAT