bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English

SOGEP2019

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)
TR33/19/SODESGP/0007

Proje Adı: MANİSA OTOMOTİV ÖNCELİKLİ NİTELİKLİ ELEMAN HAMLESİ

Projenin Genel Hedefi

Manisa İlinde otomotiv sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerinde ihtiyacını karşılayacak olan nitelikli elemanların yetiştirilmesi ile bölgenin ve Türkiye’nin kalkınması için istihdam hamlesi ile ekonominin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Proje Amaç(lar)ı

Manisa ilindeki dezavantajlı grup içerisinde yer alan kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere dezavantajlılık önceliklerine göre sanayinin talep ettiğini eğitimler olan tasarım, tekstil, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, eğitimlerinden projede kurulacak olan yenilenmiş atölyelerde, mevcut atölyelerde ise diğer eğitimleri almaları ile nitelikli eleman yetiştirilmesidir.

Proje Mali Bilgileri

Proje Bütçesi: 1.130.100 TL

Destek Miktarı: 1.000.000 TL

Eş Finansman: 130.100 TL

Destek Oranı: % 88,49

Uygulama Yeri ve Süresi

İl: Manisa

İlçeler: Yunusemre, Şehzadeler, Kula, Soma, Turgutlu, Salihli

Yararlanıcı (Başvuru Sahibi): T.C. Manisa Valiliği

Ortaklar:

 • Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği
 • Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İştirakçiler

 • Salihli Ticaret ve Sanayi Odası
 • Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası
 • Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 • Şehzadeler Belediyesi
 • Kula Belediyesi
 • Kula Organize Sanayi Bölgesi
 • Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 • Turgutlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 • Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 • Soma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Proje Konusu

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı kolaylaştırılmasına, genç işsizliğinin azaltılmasına, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine, hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projeler.

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Öncelik 3: Sosyal İçerme

Sosyal yardım alan kesimlerin gelir düzeyinin artırılmasına, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine, dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik projeler.

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran, diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik, kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler.

Hedef Gruplar

Dezavantajlı grup; İlimizdeki kadınlar başta olmak üzere, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelliler, gençler ve genç işsizlerdir. Proje uygulama süresinde toplam 500 dezavantajlının tespit edilmesi bunların içinden ilk etapta 300’nün projeye dahil edilerek eğitim alması ve istihdam edilmeleri sağlanacaktır.

Nihai Yararlanıcılar

TR33 bölgesi ve diğer bölgelerde yaşayan kadınlar, gençler, engelliler ve bunların aileleri, yatırımcı kuruluşlar, mesleki eğitim kurumları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler, Belediyeler nihai grup olacaktır. Çeşitli toplantılar ile bu kurumlar bilgilendirilecek ve projenin yaygınlaştırılmasını sağlayacaklardır. Yerelde bulunan nihai grup kurumları projenin sonuçları içerisinde eğitimlerini tamamlayan nitelikli elemanların istihdamlarına katkı sağlayacakladır. Eğitimin ve istihdam çalışmasının olumlu sonuçlar doğurması ile daha geniş bir kitle olan yerel halk çalışmalardan yararlanmak için talep oluşturan nihai grup içerisinde yer alacaktır.

 

KAPAT