bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English


Hakkımızda

2010 yılı Ocak ayında yayımlanan 2010/06 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi Valiliğimiz bünyesinde 2010 yılı Şubat ayında kurulmuştur. 24.10.2011 tarihinde ise mevcut olan yönergesi yayımlamış ve çalışma usul ve esaslarını belirlemiştir. Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büromuzda 1 Koordinatör ve 4 Uzman olmak üzere 5 kişi çalışmaktadır. 2019 yılında valilik makamınca gerçekleştirilen yeniden yapılandırma ile, 17 ilçe kaymakamlığında, Kaymakamlık AB ve Proje Ofisleri çalışmalarında il genelinde devam etmektedir.

20.09.2020 tarih ve 16962 sayı ile YENİ YÖNERGEMİZ yürürlüğe girmiştir.

erhan_gunay2

Erhan GÜNAY

AB Daimi İl Temsilcisi

Vali Yardımcısı

ural

Ural Sevener

Koordinatör

ural@manisaab.gov.tr

Cemile Çetin Turan

Proje Uzmanı

cemile@manisaab.gov.tr

Halim Şivecan

Proje Uzmanı

halim@manisaab.gov.tr

Derya Deniz Güven

Proje Uzmanı

deryadeniz@manisaab.gov.tr


AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU GÖREVLERİ


Avrupa Birliği Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile çalışmaları koordine etmek,
Avrupa Birliği İletişim Strateji ve Eylem Planını yerelde uygulamak, Avrupa Birliği Uygum Süreci içerisinde yerel teşkilatlar ile Merkezi teşkilatlar arasında Koordinasyonu sağlamak, Yerel Kurumlar arasında ki Avrupa Birliğine Uyum Sürecindeki çalışmalar konusunda işbirliğinin geliştirilmesine destek olmak,
Avrupa Birliği’nin yerel de yaşayan halka doğru şekilde anlatılmasını sağlamak,
Yerel Sivil Toplum Örgütlerinin Avrupa Birliği Konusunda doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak,
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında kurum/kuruluş ve Sivil Toplum
Kurumlarına sunulun Hibe Fon Kaynaklarından yararlanmasını sağlamak için bilgilendirme yapmak,
Avrupa Birliği ve diğer Uluslararası ve Ulusal Hibe kaynaklarından yararlanılması için kurum/kuruluş
ve Sivil Toplum örgütlerine eğitim vermek, teknik destek sağlamak, danışmanlık yapmak,
Uluslar arası Hibe fon kaynakları aracılığı ile ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda alt yapı projelerini takip etmek, organize etmek,
İlimiz adına Valilik Makamınca uygun görülen projeleri hazırlamak ve yürütmek,
Bölge Kalkınma Ajansı çalışmalarına destek olmak,
İl Valisi tarafından yerelde belirlenmiş olan Proje çalışmalarını organize ve koordine etmek, proje konularına ilişkin hibe kaynaklarını takip etmek, projelendirmek,
Gençler ve gençlik alanında çalışanlar için Avrupa Fırsatları konusunda bilgilendirmeler yapmak,
İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulunu toplamak ve çalışmasını sağlamak, gerekli görülmesi durumlarda alt çalışma komisyonları kurmak ve çalıştırmak Avrupa Birliği sürecine ve Proje çalışmalarına yönelik Kamu-STK-Özel sektör arasındaki işbirliğini
geliştirici faaliyetler düzenlemek Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

KAPAT