bilgi@manisaab.gov.tr     (0236) 231 11 29     English

Projelerimiz

TÜRKİYE VE AB ARASINDA ŞEHİR EŞLEŞTİRME - II (YEŞİL BİR GELECEK İÇİN EŞLEŞTİRME) HİBE PROGRAMI (TTGS-II)

PROJE ADI: YEŞİL ŞEHİRLEŞME MANİSA-PINETO 2050

 

Proje T.C. Manisa Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı adına T.C. Manisa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu proje uzmanları tarafından iki aşamalı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunulmuş ve başarılı bulunarak hibe almaya hak kazanmıştır.

Projenin amacı; iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim ile ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturulmasıdır.

Projenin genel bütçesi 97.530 Euro’dur.

 

Projenin ortakları; Yunanistan Teselya Üniversitesi, İtalya Pineto Belediyesi ve Manisa Kalkınma ve Gelişim Derneği’dir.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KA227 YARATICILIK İÇİN ORTAKLIKLAR

PROJE ADI: Dijital Seyyahlar; Gençler ve Gençlik Çalışanları, KÜLTÜR aracılığıyla kapsayıcı bir toplum YARATMAK için işbirliği yapıyor

PROJE AMAÇ: Projenin temel hedefleri, sürdürülebilir ve hoşgörülü bir gelecek yaratmak için gençler arasında somut olmayan kültürel mirasın önemini vurgulamak ve
gençlik çalışmalarının kalitesini ve etkinliğini arttırmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi

Proje Sahibi: Manisa Valiliği

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli İstihdam Hamlesi Sosyal Gelişim Destek Projemiz 99 puan ile Türkiye’nin en başarılı projesi olmuştur.

Bütçesi: 1.130.100,00 TL
Hibe Tutarı: 1.000.000,00 TL

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KA2 Yetişkin Eğitimi Projemiz

My Disability Is Not Obstacle For My Sexuality
Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından projelendirilen “Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği” “KA204 – Yetişkin Eğitimine yönelik Stratejik Ortaklıklar” başlığında başvurusu yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Ulusal ajansı tarafından kabul edilen projemizin
ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

KA1 Gençlik Projemiz TARZAN; Young Environmental Activists (Genç Çevreci Aktivistler)

Proje Referans Numarası: 2019-2-TR01-KA105-078573

Proje Hibesi: 12.900,00 Avro

Hibe Başvurucusu: Manisa Valiliği

Proje Ortakları: INTERSIC (INTERNATIONAL SOCIAL INNOVATION CENTRE) (Yunanistan), Sustainable Vibes (İtalya), ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA (Romanya), Unique projects (Litvanya), AYUNTAMIENTO DE ALZIRA (İspanya)

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

KA2 Gençlik Projemiz StartUp EU Academy

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve yazılan “İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi” “KA205 – Gençlik Alanında İçin Stratejik Ortaklıklar” başlığında başvurusu yapılan (Tüm Yazım ve Hazırlık İşlemleri Manisa Valiliği Tarafından Yapılmıştır) ve Çek Cumhuriyeti Ulusal ajansı tarafından kabul edilen projemizin ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

KA1 Gençlik Projemiz MONEY DOES NOT GROW ON TREES

Proje Adı: Money Does Not Grow On Trees, (Para Ağaçta Yetişmez)

Proje Referans Numarası: 2019-1-CZ01-KA205-061080

Hibe Başvurucusu: KURO Hradec Kralove z. s. (Çek Cumhuriyeti)

Proje Ortağı: Manisa Valiligi

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

İklimİN Projemiz Projenin adı: İKLİMİ DEĞİL KENDİNİ DEĞİŞTİR

Projemizin genel hedefi; insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak, bilimsel kanıtlara uygun olarak iklim değişikliğini azaltmak için küresel çabalara yerel seviyede farkındalık yaratmak için katkıda bulunmaktır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

KA2 Yetişkin Eğitimi Projemiz - Umutlar Çiçek Açsın​

Projemizin genel hedefi; “Erken Okul Terki ve Çocuk Suçluğu” konusunda Stratejik Ortaklık çalışması

 Projemizin özel hedefi;  3 fikri çıktı oluşturulmuştur. Yenilikçi bir yaklaşım ile projenin teması olan Erken Okul Terki ve Çocuk Suçluluğu konusunda bir metodoloji geliştirilmiştir. Geliştirilen metodolojiye bağlı olarak yetişkin eğitimi kapsayan bir müfredat hazırlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Yerel Kakınma Ajansı Çalışmalarımız

 • Sürdürülebilir Tarım ile Salgınla Mücadele-TR33/20/COVID/051
 • İstihdam Edilmiş ve Edilecek Olanlardaki Mesleki Yeterlilik Araştırması-TR33/13/DFD/0022
 •  YENEP- Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı 14 İlçemize Projelendirme Desteği, Proje Hazırlanması Desteği 12 başarılı 2 yedek
 •  Fizibilite Hazırlama Eğitimi (9 Kurum)
 •  Manisa Sportif Amaçlı Havaalanına Kavuşuyor-TR33/12/SAMDP/0061
 •  Manisa Proje Geliştirme İl Eylem Planı-TR33/15/2015DFD/0017
 •  Manisa Endüstriyel Simbiyoz – Yeşil Üretim Eylem Planı Çalışması-TR33/16/DFD/0021
 •  MAKİM ARGE ve Mesleki Eğitim Merkezi
 •  Manisa Kalıp ve Makine Sanayi Ortak Kullanım Merkezi Fizibilite Çalışması
 •  Manisa Kalıp ve Makine Sanayi İçin Temel ve İleri Seviye CAD/CAM Eğitimleri
 •  Manisa Makine – Kalıpçılık ve Teçhizat Sektörü Kümelenme Yol Haritası
 •  Manisa Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı
 •  Kentsel Donatılar ile Manisa’da Turizm Odağı Olabilecek Tarihi-Kültürel Varlıkların Altyapı Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Fizibilite Çalışması
 •  Umutlar Çiçek Açsın (Şiddet, Madde Bağımlılığı ve Çocuk Suçluluğu)
KAPAT